Steun ons

Particulier doneren

U maakt het verschil

Aan iedereen die cultuur én de Rotterdamse Schouwburg een warm hart toedraagt vragen we om ons te steunen. Met een grote of kleine gift. Zodat wij onze vooraanstaande positie kunnen behouden en de binding met ons publiek en de stad Rotterdam kunnen vergroten. Dat laatste staat ook centraal in ons meerjarenplan dat als titel ‘A sense of belonging’ heeft meegekregen. Je thuis voelen in de Rotterdamse Schouwburg. En u maakt daarbij het verschil.

Wat doen we met uw steun
Wij steunen getalenteerde jonge theatermakers, zodat zij zich hier in huis kunnen ontwikkelen tot de grote namen van de toekomst (Hotel Modern, Wunderbaum en anderen zijn begonnen in de Rotterdamse Schouwburg).

Wij begeleiden en ondersteunen jong Rotterdams talent, zodat ze een voorstelling kunnen maken en presenteren in de schouwburg en aansluitend in het land. Wij organiseren Festival De Keuze, met belangwekkende (inter)nationale voorstellingen.

Wij programmeren grote, bijzondere internationale voorstellingen, van onder meer Romeo Castellucci, Rosas, Akram Khan, FC Bergman en Christoph Marthaler.

Wij investeren in Rotterdamse festivals zoals Operadagen Rotterdam, Rotterdam Circusstad en Motel Mozaique.

Bedankt!
Tegen iedereen die ons steunt, zouden we willen zeggen: bedankt voor de betrokkenheid bij onze schouwburg. Dankzij u kan dit theater zijn rol blijven vervullen in het centrum van de stad. En kunnen we elkaar blijven ontmoeten en samen genieten van schoonheid. Dat is waar u het voor doet en dat is ook waar wij het voor doen.

We helpen graag
Hieronder leest u enkele mogelijkheden om het verschil te maken. Meer informatie kunt u krijgen bij de afdeling Externe Betrekkingen van de Rotterdamse Schouwburg via 010 404 41 11 of per email steun@theaterrotterdam.nl

Word donateur
Met uw donatie helpt u ons om bijzondere projecten te realiseren. Projecten waar extra financiering voor nodig is. Elke donatie beschouwen wij als een steun in de rug. Een teken dat u ons een warm hart toedraagt. De komende vier jaar zullen wij uw donatie inzetten voor talentontwikkeling én het tonen van internationale topvoorstellingen.

Uw privilege 
In ruil voor uw steun nodigen we u bij aanvang van het nieuwe theaterseizoen uit voor een speciale informatieavond met de directie en de artistieke leiding van de Rotterdamse Schouwburg.

Vanaf € 30 bent u al donateur. Uw donatie kunt u overmaken op Stichting Sponsorfonds Rotterdamse Schouwburg , ABN AMRO Bank rekeningnummer 49 71 41 388, o.v.v. donatie en jaar waarop donatie betrekking heeft. Of neem contact op met de coördinator Externe Betrekkingen, 010-4044111.

---

Word Schouwburger
- speciaal voor vrienden
Elke theaterliefhebber die graag een actieve rol wil spelen bij de Rotterdamse Schouwburg is welkom bij de Schouwburgers. Een Schouwburger is vriend en ambassadeur tegelijk. Hij of zij zet zich persoonlijk in om nog meer mensen te interesseren en te prikkelen voor schouwburgbezoek. Maandelijks komen de Schouwburgers samen om met elkaar te eten en een voorstelling te bezoeken. Ze delen hun theaterervaringen met elkaar, met de artistieke
leiding en met de buitenwereld.

Uw privileges
- voorrang bij kaartverkoop
- een gratis Schouwburgkaart waarmee u tot drie personen extra met korting mee kunt nemen naar de schouwburg
- in september en januari een informatiebijeenkomst
met directie en artistieke leiding
- de maandelijkse Schouwburgersavond rond een voorstelling met een gezamenlijke maaltijd vooraf
- één theaterreis per theaterseizoen o.l.v. de artistieke leiding (hiervoor geldt een extra tarief)
- meet & greet met theatermakers, regisseurs en acteurs
- toegang tot de Artiestenfoyer

Vanaf € 75 voor één persoon en € 100 voor twee personen per seizoen ben je Schouwburger 

---

Word begunstiger
- Investeren in topkwaliteit verdient uw steun
Steun ons met een (eenmalige) gift voor een bedrag vanaf € 1.500 Bij een bedrag tussen € 5.000 en € 10.000 kunt u in overleg de bestemming van uw gift meebepalen. Dat kan een speciale voorstelling zijn, een festival dat u dierbaar is of het adopteren van een jong talent.

Uw privileges
- voorrang bij kaartverkoop
- een uitnodiging voor speciale bijeenkomsten met de directie en de artistieke leiding
- eenmaal per jaar een uitnodiging voor ‘een kijkje achter de schermen’
- naamsvermelding op onze website
- vermelding op de mediawand
- gratis lidmaatschap van de Schouwburgers
- twee keer per jaar onze speciale nieuwsbrief
- het boek De Rotterdamse Schouwburg 1887–2009

Uw extra privileges
Bij een gift tot € 5.000 kunt u kiezen uit:
- een uitnodiging voor het ‘Spectacle Coupé’, de jaarlijkse artistieke en culinaire avond voor onze sponsors en hun relaties, of
- een stoel met naamsvermelding, indien u dat wenst, in de Grote Zaal.
Bij een gift tussen € 5.000 en € 10.000 worden de extra privileges in onderling overleg bepaald. Uw interesse is daarbij het uitgangspunt.

vanaf € 1.500 tot € 10.000

---

Mecenaat en Legaat - Daadkracht en inspiratie creëren meerwaarde
Dankzij de financiële steun van particuliere weldoeners kan de Rotterdamse Schouwburg doen wat ons zo uniek maakt. Een breed en compleet kwaliteitsprogramma behouden voor de stad en haar bewoners. Zeker in deze tijd maken schenkingen en legaten het verschil voor culturele instellingen. Een grote schenking voor de korte of langere termijn bevestigt het belang en de noodzaak van de theaterkunsten. Het helpt ons het publieke en maatschappelijke draagvlak voor de Rotterdamse Schouwburg te versterken en te verbreden.

Wij informeren u graag in een persoonlijk gesprek over de mogelijkheden om ons als Mecenas of met een Legaat te steunen. Hierin kunnen we bespreken waar uw belangstelling ligt en waarvoor uw gift het best kan worden ingezet.

---

Adopteer uw stoel
- Het theater is van ons allemaal
Vanuit uw favoriete stoel in de Grote Zaal naar voorstellingen kijken in de Grote Zaal én tegelijkertijd de Rotterdamse Schouwburg steunen? Dat kan, door een stoel naar keuze te adopteren voor één of voor vijf theaterseizoenen. De kosten voor één seizoen bedragen € 350. De komende vier jaar zullen wij uw bijdrage inzetten voor projecten op het gebied van talentontwikkeling, het steunen van festivals als Operadagen Rotterdam én het tonen van internationale topvoorstellingen.

Uw privileges
- reserveren van uw favoriete stoel in de Grote Zaal tijdens de speciale voorverkoop
- voorrang bij kaartverkoop
- naamsvermelding, indien u dat wenst, op de stoel
- een gratis Schouwburgkaart waarmee u tot drie personen extra met korting mee kunt nemen naar de schouwburg
- een uitnodiging voor speciale bijeenkomsten met de directie en de artistieke leiding
- eenmaal per jaar wordt u uitgenodigd voor een ‘kijkje achter de schermen’
- twee keer per jaar onze speciale nieuwsbrief

€ 350 per seizoen

Adopteer uw stoel met de Geefwet - 
Vijf jaar lang uw favoriete stoel
Geniet van de mogelijkheid om vijf jaar lang voorstellingen te kijken vanuit uw favoriete stoel in de Grote Zaal. Dat kan dankzij de Geefwet. Uw gift van € 1.000 per jaar is fiscaal aftrekbaar. Concreet betekent dit dat uw favoriete stoel met uw gift van € 1.000 per jaar u na aftrek slechts € 350 kost bij het hoogste belastingtarief.

Uw privileges
- vijf jaar lang uw favoriete plaats reserveren tijdens de speciale voorverkoop
- voorrang bij kaartverkoop
- naamsvermelding, indien u dat wenst, op de stoel
- een gratis Schouwburgkaart waarmee u tot drie personen extra met korting mee kunt nemen naar de schouwburg
- een uitnodiging voor speciale bijeenkomsten met de directie en de artistieke leiding
- eenmaal per jaar wordt u uitgenodigd voor ‘een kijkje achter de schermen’
- twee keer per jaar onze speciale nieuwsbrief

Uw extra privileges
- een uitnodiging en het recht om één extra toegangskaart te kopen voor het ‘Spectacle Coupé’, de jaarlijkse artistieke en culinaire avond voor onze sponsors en hun relaties (alleen in het eerste jaar)
- gratis lidmaatschap van de Schouwburgers
- het boek De Rotterdamse Schouwburg 1887–2009

Meer informatie over de Geefwet

---

Of schenk een kunstwerk - 
Het tijdelijke en het blijvende van theater liggen hier verankerd
Bent u liefhebber van beeldende kunst? En kiest u voor iets tastbaars? Dan kunt u een bijdrage leveren aan de Beeldspoor Kunstcollectie, het beeldende kunstproject van de schouwburg.

Meer informatie over Beeldspoor en over het schenken van een kunstwerk [QQQ]