Beeldspoor ANBI status

De Stichting Beeldspoor heeft de Culturele ANBI status.
ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling.


Vanaf 1 januari 2012 geldt voor donateurs van culturele ANBI’s een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Vanaf 1 januari 2014 is elke ANBI verplicht om inzicht te geven in een aantal gegevens. Het doel hiervan is zo transparant mogelijk te zijn richting (potentiële) donateurs. Hieronder treft u de door de Belastingdienst verplicht gestelde informatie aan. Wanneer u geïnteresseerd bent om een bijdrage te leveren aan het Beeldspoorproject en u wenst aanvullende informatie te ontvangen, dan verstrekken wij die graag aan u. Neemt u hiertoe contact op met de afdeling Externe betrekkingen. Dit kan telefonisch via 010-4044111 of per email beeldspoor@rotterdamseschouwburg.nl.

Naam van de instelling: Stichting Beeldspoor

RSIN/fiscaal nummer: 800817059

Bezoekadres: Schouwburgplein 25, 3012 CL Rotterdam

Doelstelling: De belangrijkste doelstelling van Beeldspoor is om een blijvend spoor aan te leggen van kunstwerken in een gebouw waar jaarlijks honderden opera-, theater-, muziek- en dansvoorstellingen ‘de revue passeren’ en vaak maar kort fysiek aanwezig zijn. Een verwante doelstelling is om op een andere manier dan via een voorstelling vast te leggen wat er in een ‘huis voor theater’ gebeurt. De beeldend kunstenaars die een opdracht krijgen worden uitdrukkelijk gevraagd zich te verhouden tot het medium theater en de omgeving waarin het zich afspeelt.

Hoofdpunten van het beleidsplan: U kunt het meerjarenbeleidsplan 2013-2016 openen via deze link.

Bestuurder: Ellen Walraven is de Bestuurder van de Stichting.

Beloningsbeleid: De bestuurder van de Stichting verricht de werkzaamheden onbezoldigd. Dit geldt ook voor de betrokken commissieleden.

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten: Op 19 maart 2015 vond de jaarlijkse vernissage plaats. De werken van de kunstenaars herman de vries en Charlottte Schleiffert werden bij deze gelegenheid onthuld. Inmiddels zijn de werken opgenomen in de catalogus en zijn ze te bewonderen langs de trappen richting de Grote Zaal van de Rotterdamse Schouwburg. Ook in het eerste half jaar van 2016 heeft een vernissage van het werk van Bernard Strik plaatsgevonden. Beeldspoor maakt zich op voor de festiviteiten rond de viering van het 25 jarig bestaan van het project.

Financieel verslag: Door het klikken op deze link krijgt u toegang tot het jaarrapport over 2015.