Magazine

In lijn: Offbeat

Highlights

Onconventioneel en onderzoekend theater

door
Bianca van der Schoot
Artistiek leider Makers & Innovatie Theater Rotterdam

‘Deze voorstellingen bevragen aannames over theater. Wie is de toeschouwer? Bestaat 'het publiek'? Wie is de performer?
Zijn dat acteurs? Kunnen dat ook spullen zijn? Kunnen dat ook passanten zijn? Dieren? Machines? Algoritmes? Wat zijn de spelregels, omgangsvormen en rituelen die we klakkeloos vastplakken aan theater als kunstervaring? Kloppen die nog?’