Over ons

ANBI status

De doelstelling van het Stichting Theater Rotterdam luidt:

De organisatie, productie en uitvoering van professionele culturele, kunstzinnige en educatieve projecten, waaronder begrepen maar niet daartoe beperkt theaterproducties, evenementen, debatten, contextprogramma’s en festivals.

 

Stichting Theater Rotterdam

KvK-nummer: 65184459
RSIN: 8560.11.095
Rechtsvorm: Stichting
Statutaire naam: Stichting Theater Rotterdam
Statutaire zetel: Rotterdam
Bankrekeningnummer: 479.793.476 (ABN AMRO)
IBAN: NL50 ABNA 0479 793 476
Bezoekadres: Schouwburgplein 25, 3012 CL Rotterdam
www.theaterrotterdam.nl
Winfred van den Bor

 

Bestuur

De heer Melle Daamen, directeur
Mevrouw Ellen Walraven, artistiek directeur
De Heer Bert Determan, directeur bedrijfsvoering

 

Leden van de Raad van Toezicht

De heer Jos Baeten (Voorzitter)
Mevrouw Jantine Kriens
De heer Nick van Hussen
De heer Rob Wiegman
De heer Frans Weisglas
De heer Richard Sitton
Mevrouw Mavis Carrilho
Mevrouw Laila Abid
Mevrouw Aukje Bolle
Mevrouw Mirjam Bach
 

De leden van de Raad van Toezicht hebben recht op vacatiegelden van maximaal € 2.000 per persoon.
Meerjaren beleidsplan 2017-2020

Stichting Theater Rotterdam heeft geen jaarrekening van 2016 omdat de fusie van Rotterdamse Schouwburg, Ro Theater en Productiehuis Rotterdam in 2017 heeft plaatsgevonden. Hier is het jaarverslag van de Rotterdamse Schouwburg te downloaden met daarin een financieel overzicht en een overzicht van de ontplooide activiteiten in 2016.