Over ons

ANBI status

ANBI status

De Rotterdamse Schouwburg heeft de Culturele ANBI status. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling.

Vanaf 1 januari 2012 geldt voor donateurs van culturele ANBI’s een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting. Deze regeling loopt tot 1 januari 2017.

Vanaf 1 januari 2014 is elke ANBI verplicht om inzicht te geven in een aantal gegevens. Het doel hiervan is zo transparant mogelijk te zijn richting (potentiële) donateurs. Hieronder treft u de door de Belastingdienst verplicht gestelde informatie aan. Wanneer u geïnteresseerd bent om donateur van de Rotterdamse Schouwburg te worden en u wenst aanvullende informatie te ontvangen, dan verstrekken wij die graag aan u. Neemt u hiertoe contact op met de afdeling Externe betrekkingen. Dit kan telefonisch via 010-4044111 of per email steun@rotterdamseschouwburg.nl.

Naam van de instelling: Stichting Rotterdamse Schouwburg
RSIN/fiscaal nummer: 814751726
Bezoekadres: Schouwburgplein 25, 3012 CL Rotterdam

Doelstelling: De Stichting stelt zich ten doel de organisatie, productie en uitvoering van culturele, kunstzinnige en educatieve projecten en het beheer en de exploitatie van de Rotterdamse Schouwburg, welke gebouwen aan de gemeente Rotterdam in eigendom toebehoren.

Hoofdpunten van het beleidsplan voor de periode 2013-2016 zijn hier te lezen. 

Bestuurder: Ellen Walraven is Directeur/Bestuurder van de Stichting. Toezicht wordt gehouden door een Raad van Toezicht.

Beloningsbeleid: Alle medewerkers van de Rotterdamse Schouwburg vallen onder de CAO Nederlandse Podia. Voor de leden van de Raad van Toezicht geldt een vacatiegeld regeling. Hierbij wordt opgemerkt dat een aantal leden volledig afstand heeft gedaan van deze vergoeding en deze heeft omgezet in een gift aan de Stichting Rotterdamse Schouwburg.

Het jaarverslag van de Rotterdamse Schouwburg met daarin een financieel overzicht en een overzicht van de ontplooide activiteiten in 2016, vindt u hier.